In A tudomány By Daria

A szavak kiejtése végződő -ed, -es

Mint ismeretes, az angol van egy szabály a kiejtést befejezés.

Minden vég — es (3 fő személyes egyedi eset., Többes szám), — ed ejtik a következő: miután zöngétlen mássalhangzók s t más esetekben z d

Ha a gyökér szó végződik sziszegő vagy sípolás, — es ejtsd iz és — ed szól id ha a gyökér szó véget ér a hang t vagy d

Megállapítást nyert, a nyelv viszonylag új keletű — az év 1500-1660 (Shakespeare nyelvén).

De a modern angolban van egy szavak száma, amelyekben — ed szól id mert ezek a szavak is szerepelnek a kategóriába melléknevek:

 1. naked neikid — meztelen, meztelen, meztelen (anélkül, hogy további transzkripciós — a végén az olvasás, hasonlóan id
 2. crooked — görbe, görbe; becstelen, gyalázatos
  crooked sixpence — szerencsés érme
  A rooked dealings — a tisztességtelen üzleti
 3. wicked — gonosz, gonosz, ördögi, erkölcstelen
  wicked intents — rossz szándék
  war is wicked — háború — gonosz
  wicked designs — csalárdul
 4. wretched — nyomorúságos, szánalmas
 5. learned — tudós, tanult, mély tudás, képzett (állat)
 6. blessed — áldott, megszentelt, áldott
 7. dogged — makacs, konok
  dogged resolution — eltökélt
  dogged work — kemény munka
  to meet with a dogged resistance — találkozás merev ellenállás
  it’s dogged that does it — kitartás győzelmet hoz
 8. ragged — egyenetlen, durva, egyenetlen
  ragged edge — (Amer.) egyenetlen vagy fogazott él
  ragged cliffs rocks — csipkézett sziklák (rock)
  ragged knife blade — fogazott penge
 9. rugged — egyenetlen, durva, nem sima
  rugged bark — durva kéreg
  rugged country – c il nehéz terepen
  rugged mountains — sziklás hegyek
  a rugged coast — zord partján
 10. jagged — szaggatott, durván szakadt
  jagged nails — megharapta körmök
 11. aged — öreg,
 12. beloved — szeretett, szeretett
 13. cursed — szitkozódott

Amikor a szó (melléknév vagy igenév) végződő — ed csatlakozz — lyness ebben az esetben, i válik beszélt:

 • fixedly [‘fiksidli] – szorosan fókuszban
 • markedly — észrevehetően, nyilván szándékosan

  He was markedly polite. – He was markedly polite. – Ő volt hangsúlyozottan udvarias.

 • amusedly — csodálkozva, egy (kellemes) meglepetés
 • assuredly — persze, nem kétséges, magabiztos bizalommal
 • attachedly — odaadóan
 • yours attachedly — tiéd igazán végén (az üzenet)
 • confessedly — saját bevallása szerint, egy
 • confusedly — zavartan, értetlenül, zavartan, zavaros
 • deservedly — szerzett, megérdemelte, kellően
 • designedly — szándékosan, tudatosan, szándékosan
 • despleasedly — bosszúság, bosszús, bosszankodva
 • forcedly — kényszer-, kénytelen
 • sacredly — szent, sérthetetlen
 • supposedly — állítólag
 • blessedness — boldogság, boldogság
 • far-sightedness — távollátás, távollátás

Ez a lista a szavakat, véleményem szerint, nem kell tanulni, hanem egyszerűen tudomásul veszik, hogy tükrözzék fonetikai és lexikai jelenségek nyelven.

 

A tudomány

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>